Thời khóa biểu khoa Dược

Thời khóa biểu khóa 2015-2017 lớp D15A1->A3 từ ngày 21/08-27/08/17(17/8/17)

Thời khóa biểu khóa 2015-2017 lớp D15B1->B6 từ ngày 21/08-27/08/17 (17/8/17)

Thời khóa biểu khóa 2015-2017 lớp D15A1->A3 từ ngày 14/08-20/08/17(10/8/17)

Thời khóa biểu khóa 2015-2017 lớp D15B1->B6 từ ngày 14/08-20/08/17 (10/8/17)thay đổi 14/8/2017

Thời khóa biểu khóa 2015-2017 lớp D15A1->A3 từ ngày 07/08-13/08/17(28/7/17)

Thời khóa biểu khóa 2015-2017 lớp D15B1->B6 từ ngày 07/08-13/08/17 (28/7/17)thay đổi 7/8/2017

Thời khóa biểu khóa 2017-2019 lớp D17B1 từ ngày 31/07-06/08/17 (28/7/17)

Thời khóa biểu khóa 2017-2019 lớp D17C1 từ ngày 31/07-06/08/17 (28/7/17)

Thời khóa biểu khóa 2016-2018 lớp D16A1->A4 từ ngày 31/07-06/08/17 (28/7/17)

Thời khóa biểu khóa 2016-2018 lớp D16B1->B7 từ ngày 31/07-06/08/17 (28/7/17)

Thời khóa biểu khóa 2016-2018 lớp D16C1 từ ngày 31/07-06/08/17(28/7/17)


 

Thông tin học viên


Thông báo


Thời khóa biểu


Biểu mẫu


Tư vấn việc làm


 

 

Sơ đồ site > Liên hệ >

trung cấp cửu long, trung cap cuu long, tc cuu long, tc cửu long, y duoc cuu long, y dược cửu long, dược cửu long, điều dưỡng cửu long, xét nghiệm cửu long, vật lý trị liệu cửu long, tin học cửu long, trung cấp đào tạo y dược TP.HCM, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng, trung cấp xét nghiệm, trung cấp vật lý trị liệu

Bản quyền 2008 Trường Trung cấp Cửu Long